Σχετικά με Εμάς

Από την ημερομηνία ίδρυσης του Οργανισμού μας, έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες Φύλακες και Ιδιώτες Φύλακες οι οποίοι αναλαμβάνουν ίσως και τα σημαντικότερα σημεία Φύλαξης στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως το Αεροδρόμιο Λάρνακας, Λιμάνια, Τράπεζες, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Κρατικούς Οργανισμούς όπως το Γραφείο Ευημερίας και πολλά άλλα.
Πέραν των Εκπαιδεύσεων, ο Οργανισμός μας δίνει επαγγελματικές συμβουλές σε Εταιρείες Φύλαξης, Ξενοδοχεία και σε Ιδιώτες Φύλακες.

Επαγγελματίες Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές μας είναι ειδικοί στον τομέα της Ασφάλειας και της Κυπριακής Νομοθεσίας που διέπει τους Φύλακες και Ιδιώτες Φύλακες, στις Πρώτες Βοήθειες καθώς και στη Πυρασφάλεια.

Αναγνωρίσεις:

Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις είναι αναγνωρισμένες και εγκεκριμένες από την Αστυνομία Κύπρου σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα του Ν. 125(I)/2007.

Όραμα:

Να παραμείνουμε στις Πρώτες Θέσεις
στον τομέα της Εκπαίδευσης των
Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων και επανεκπαίδευσης τους.

Αποστολή:

Να κρατήσουμε τα πιο υψηλά ποιοτικά πρότυπα εκπαίδευσης, πάντοτε βασιζόμενοι στα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αναβαθμίζονται καθημερινά.

Βοήθεια και Στήριξη από τον Οργανισμό μας:

H SGT Security Guards Training παραμένει στο πλάι των εκπαιδευόμενων της, ακόμη και κατά την διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους (Φύλακας, Ιδιώτης Φύλακας).