Πολιτική Απορρήτου

H SGT Security Guards Training αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η SGT Security Guards Training δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για το είδος πληροφοριών που συλλέγουμε για σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε αυτές οι πληροφορίες, αν τις μοιραζόμαστε με τρίτους, και τις επιλογές που έχετε εσείς για τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι σε άλλες που μπορείτε να οδηγηθείτε μέσω συνδέσμου από τη δική μας οι οποίες δεν υπόκεινται στο έλεγχό μας.

Συλλογή Πληροφοριών

Συλλέγουμε νομίμως προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, email, αρ. τηλεφώνου, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίτλος εργασίας ως επίσης οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατ’ επιλογή σας μοιράζεστε μαζί μας όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας, μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων) με σκοπό την εγγραφή και συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της SGT Security Guards Training ως επίσης για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή να στείλετε τα σχόλιά σας ή άλλες πληροφορίες σε μας.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους εξής σκοπούς: να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας, να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή δημοσιεύσεις για την SGT Security Guards Training, να είμαστε σύμφωνοι με νομικές απαιτήσεις και να απαντήσουμε στα σχόλιά σας.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία τους.

Cookies

Μέσω της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες μη προσωποιημένες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μέσω των cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ένα cookie είναι ένα κείμενο που μεταφέρει μόνο μια σειρά πληροφοριών για ένα ιστότοπο στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, έτσι ώστε ο ιστότοπος να μπορεί να θυμάται ποιος είστε. Ένα cookie θα περιέχει τυπικά το όνομα του τομέα από τον οποίο έφθασε το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie και μια τιμή, συνήθως έναν τυχαία παραγόμενο μοναδικό αριθμό. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του browser σας. Ωστόσο, αν έχετε απενεργοποιημένα τα cookies πιθανόν να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας ή να επηρεαστεί η ομαλότητα πλοήγησης του ιστότοπου.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies (εδώ).

Η SGT Security Guards Training διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να επικοινωνεί σε κυβερνητικές αρχές ή άλλους κάθε σχετική πληροφορία, προκειμένου να προστατεύει τον εαυτό της και τους πελάτες της από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Η SGT Security Guards Training μπορεί να μεταβιβάσει όλα ή μέρος των δεδομένων που κατέχει, σύμφωνα με υποχρέωση που πηγάζει από ισχύοντα νόμο ή δικαστική απόφαση.

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να εξασφαλίσουμε αυστηρώς περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ή συνεργάτες ή υπαλλήλους εφόσον αυτό απαιτείται. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης περιορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων εφόσον εγγραφείτε και/ή δηλώσετε συμμετοχή σε αυτά και διαβιβάζονται επίσης υποχρεωτικά στην Αστυνομία Κύπρου για να μπορείτε να παρακαθήσετε στα μαθήματα, εκπαιδεύσεις καθώς και στις εξετάσεις. Περαιτέρω η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται επίσης για τους σκοπούς ορθής χρήσης της ιστοσελίδας και στη βελτίωση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διατηρούμε πληροφορίες στην Κύπρο

Η SGT Security Guards Training δραστηριοποιείται και υπάγεται στον αρμοδιότητα της Κυπριακής νομοθεσίας και την Δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. Η δικαιοδοσία της χώρας καταγωγής σας ενδέχεται να μην παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και επικοινωνίας, επομένως η επεξεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων ενδέχεται να διακοπεί για τον λόγο αυτό. Οι πληροφορίες που διατηρούμε μπορεί να αποθηκευτούν στην Κύπρο (ΕΕ). Εάν ζείτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας στην Ελλάδα.

Πρόσβαση

Η SGT Security Guards Training δεν εμπορεύεται με κανένα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες. Σας ενημερώνουμε ότι είναι υποχρεωτικό όπως διαβιβάζουμε ή/και αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Αστυνομία Κύπρου για σκοπούς ενημέρωσης τους ότι θα παρακαθήσετε στα μαθήματα, εκπαιδεύσεις καθώς και στις σχετικές εξετάσεις για φύλακες και/ή ιδιώτες φύλακες οι οποίες οργανώνονται από την Αστυνομία Κύπρου.

Περαιτέρω είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τίτλος εργασίας, επαρχία, φωτογραφίες σας ή άλλο φωτογραφικό υλικό που ενδεχομένως να μας παρέχετε κατ’ επιλογή σας, για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και διαφήμισης και προώθησης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και/ή της ιστοσελίδας μας. Η εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (δηλαδή για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή διαφήμισης και προώθησης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και/ή της ιστοσελίδας μας) γίνεται μόνο εφόσον έχουμε τη συγκατάθεση σας η οποία δίδεται κατ’ επιλογή σας κατά την υποβολή της αίτησης σας μέσω της ιστοσελίδας για εγγραφή και/ή συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι μπορείτε σε οποιοδήποτε στάδιο ή/και σε μεταγενέστερο στάδιο να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο (δηλαδή για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή διαφήμισης και προώθησης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και/ή της ιστοσελίδας μας).

Περαιτέρω, είναι πιθανό να επιτρέψουμε σε συγκεκριμένους έμπιστους συνεργάτες μας να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες αν κριθεί απαραίτητο για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας, πράγμα το οποίο υπόκειται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όταν γίνεται επεξεργασία από αυτούς. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας παρά μόνο αν απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της SGT Security Guards Training ή άλλων.

Χρησιμοποιούμε μη προσωποποιημένες πληροφορίες για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ή για τη διαχείρισή της. Είναι πιθανόν να παρέχουμε πρόσβαση σε τρίτους σε συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωποποιημένα. Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως web hosts και παρόχους email μόνο αν σχετίζεται με την παρεχόμενη σε μας υπηρεσία. Οι συνεργάτες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός από τις προαναφερθείσες, δεν θα παρέχουμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματά σας

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα νομικά σας δικαιώματα, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

– Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
– Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και είναι είτε ανακριβή είτε ελλιπή.
– Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
– Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τις δραστηριότητες επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
– Έχετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε από εμάς να στέλνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή και να διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλο ελεγκτή.
– Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στο τέλος αυτής της πολιτικής.

Θα απαντήσουμε σε αιτήματα πρόσβασης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εντός 30 ημερών.

Παιδιά

Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για άτομα κάτω των 18 ετών.

Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Σας ενθαρρύνουμε να την επισκέπτεστε συχνά για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν συνεχίσετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μετά από τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών στην πολιτική απορρήτου, αυτό θα συνιστά αποδοχή των αλλαγών.

Η Πολιτική Απορρήτου της SGT Security Guards Training είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997), του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.
Αν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

SGT Security Guards Training
[email protected]

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 18/03/2019