ΕΓΓΡΑΦΑ

Έγγραφα προς το Κοινό

Αρχείο 1

Αίτηση για Έκδοση & Ανανέωση της Άδειας Φύλακα & Ιδιώτη Φύλακα.

Αρχείο 2

Νόμος του 2007 (125(I)/2007) – Νόμος για τους Φύλακες, Ιδιώτες Φύλακες & Εταιρείες Security.

Αρχείο 3

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αναφορικά με τους Όρους Εργοδότησης, τα Δικαιώματα & τις Υποχρεώσεις των Φρουρών Ασφαλείας σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.