Νέα

Protected: Αρχείο 12

Protected: Αρχείο 12

Υλικό Εκπαίδευσης Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για Άδεια Εξασκήσεως του Επαγγέλματος.
Φωνητική διαδικασία Ασυρμάτου VHF.