Νέα

Αρχείο 3

Αρχείο 3

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αναφορικά με τους Όρους Εργοδότησης, τα Δικαιώματα & τις Υποχρεώσεις των Φρουρών Ασφαλείας σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.