Νέα

Protected: Αρχείο 5

Protected: Αρχείο 5

Υλικό Εκπαίδευσης Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για Άδεια Εξασκήσεως του Επαγγέλματος.
Παρουσίαση από την Αστυνομία.