ΕΓΓΡΑΦΑ

Έγγραφα προς Εκπαιδευόμενους

Protected: Αρχείο 4

Υλικό Εκπαίδευσης Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για Άδεια Εξασκήσεως του Επαγγέλματος.
Νόμος του 2007 (125(I)/2007) – Νόμος για τους Φύλακες, Ιδιώτες Φύλακες & Εταιρείες Security.

Protected: Αρχείο 5

Υλικό Εκπαίδευσης Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για Άδεια Εξασκήσεως του Επαγγέλματος.
Παρουσίαση από την Αστυνομία.

Protected: Αρχείο 6

Αίτηση για Έκδοση & Ανανέωση της Άδειας Φύλακα & Ιδιώτη Φύλακα.

Protected: Αρχείο 7

Τέλη που προβλέπονται σύμφωνα με τον Περι Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Ασφάλειας Νόμο (Νόμος 125(Ι) του 2017).

Protected: Αρχείο 8

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αναφορικά με τους Όρους Εργοδότησης, τα Δικαιώματα & τις Υποχρεώσεις των Φρουρών Ασφαλείας σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.

Protected: Αρχείο 9

Δείγμα για ετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος στην Ελληνική Γλώσσα.

Protected: Αρχείο 10

Δείγμα για ετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική Γλώσσα.

Protected: Αρχείο 11

Υλικό Εκπαίδευσης Πυρασφάλειας.

Protected: Αρχείο 12

Υλικό Εκπαίδευσης Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για Άδεια Εξασκήσεως του Επαγγέλματος.
Φωνητική διαδικασία Ασυρμάτου VHF.

Protected: Αρχείο 13

Υλικό Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών.