ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Courses / ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Security Aviation Awareness Training απευθύνεται σε άτομα που ήδη έχουν εκπαιδευτεί στα θέματα ασφαλείας είτε ως Φύλακες Ασφαλείας και για άτομα τα οποία επιθυμούν να εργαστούν στο τομέα αυτό και να λάβουν την σχετική άδεια επαγγέλματος. Η εκπαίδευση γίνεται από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της Πολιτικής Αεροπορίας της SGT Security Guards Training.

Λόγοι για να εκπαιδευτείς είτε ως φύλακας είτε ως υπεύθυνος ασφαλείας:
Υποχρεωτική εκπαίδευση η οποία γίνεται με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Ε.Π.Α) όπου και οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση εντός των απαγορευμένων ζωνών του αερολιμένα συμπεριλαμβανομένου και των φρουρών ασφαλείας που θα εργάζονται στον έλεγχο επιβατών και αποσκευών. Με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό από την Πολιτική Αεροπορία της SGT Security Guards Training.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση:
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και έννοιες της ασφάλειας αερομεταφορών και σκοπό έχουν να βοηθήσουν το κάθε εργαζόμενο στον αερολιμένα να κατανοήσει τη σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και στην πρόληψη έκνομων ενεργειών και στη συνέχεια να συμβάλει με τον τρόπο του στην προστασία των εργαζομένων, του κοινού και των αεροσκαφών.

Δίνονται 2 Πιστοποιητικά.
Το πιστοποιητικό του Φύλακα δεν έχει Ημερομηνία Λήξης.
Το πιστοποιητικό Α’ Βοηθειών στα 3 χρόνια λήγει.
Τίτλος Εκπαίδευσης:
Επαγγελματική Εκπαίδευση για άδεια ασκήσεως του Επαγγέλματος του Φύλακα και του Ιδιώτη Φύλακα

Γλώσσα:
Ελληνική

Εγκεκριμένο:
Από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Μοιράσου Το:[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Δηλώστε Συμμετοχή

[vfb id=1]

Διατεθειμένες Εκπαιδεύσεις

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος για τη βασική Εκπαίδευση Ασφάλειας Αερομεταφορών.

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και θα γίνει από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της Πολιτικής Αεροπορίας και από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της Αστυνομίας Κύπρου στα Θέματα Ασφαλείας.

Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος

Το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί ένας Φύλακας ή Υπεύθυνος Ασφαλείας να εργάζεται στο Αεροδρόμιο.

Βοήθεια και Στήριξη από τον Οργανισμό μας

Ο Οργανισμός μας παρέχει και συμβουλές στους εκπαιδευόμενους μας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Αναγνώριση και Έγκριση

Η εκπαίδευση διεξάγεται από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της Πολιτικής Αεροπορίας και από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της Αστυνομίας Κύπρου στα Θέματα Ασφαλείας.

Εγγραφείτε σε Αυτό το Πρόγραμμα της SGT