Εκπαίδευση Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων

Courses / Εκπαίδευση Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων 

Εκπαίδευση Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων

Η εκπαίδευση Φυλάκων και Ιδιωτών Φυλάκων είναι η βασική για να μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα του Φύλακα. Λαμβάνει μέρος με έγκριση της Αστυνομίας, αφού αποσταλεί Πρακτικό Εκπαίδευσης προς την Αστυνομία με το οποίο κοινοποιούνται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του προγράμματος για άδεια του Φύλακα ή Ιδιώτη αφού επιτύχει ο εκπαιδευόμενος (χωρίς ημερομηνία λήξης).
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών (λήγει σε 3 χρόνια από την ημερομηνία της εκπαίδευσης).

Τίτλος Εκπαίδευσης:
Εκπαίδευση Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

Γλώσσα:
Ελληνική

Εγκεκριμένο:
Από τον Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου.

Μοιράσου Το:

Δηλώστε Συμμετοχή   

  Επόμενες Εκπαιδεύσεις

  Ημερομηνία Λεμεσός: 18 - 20 Ιουνίου 2019
  Ώρα 14:00 - 21:00
  Εκπαίδευση Εκπαίδευση Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων για άδεια του επαγγέλματος
  Τοποθεσία Λεμεσός
  Κόστος Εκπαίδευσης € 210 + ΦΠΑ
   

  3 Στάδια μέχρι να λάβετε την Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος

  Α’ Στάδιο:

  Εκπαίδευση Φυλάκων και Ιδιωτών Φυλάκων.

  Β’ Στάδιο:

  Προφορικές Εξετάσεις στο Αρχηγείο Αστυνομίας με συνοδεία από τον Εκπαιδευτή του Προγράμματος.

  Γ’ Στάδιο:

  Αίτηση για άδεια του επαγγέλματος & έκδοση της άδειας.

   

  Αναγνώριση και Έγκριση

  Επαγγελματική Εκπαίδευση για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Φύλακα & Ιδιώτη Φύλακα – Εγκεκριμένο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου

  Εκπαίδευση από την SGT Security Guards Training

  Θεματικές Ενότητες Εκπαίδευσης

  • Ο περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γραφείων παροχής ασφάλειας και συναφή θέματα Νόμος 125(Ι)/2007 έως έχει τροποποιηθεί
  • Ο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος 128(Ι)/2001, ως έχει τροποποιηθεί
  • Α΄ Βοήθειες – Θεωρία – Εξέταση – Πιστοποιητικό Επιτυχίας
  • Ασφάλεια – Πειθαρχία – Επαγγελματική Συμπεριφορά
  • Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Συνεργασία με Αστυνομία και άλλες Υπηρεσίες
  • Αντιμετώπιση Εγκλήματος – Προστασία Σκηνής Εγκλήματος – Πρακτική
  • Δημόσιος/Ιδωτικός Χώρος – Σοβαρά Ποινικά Αδικήματα
  • Έλεγχος τροχαίας μεταφοράς – Έλεγχος Ρύθμισης της διακίνησης κοινού με χρήση οχημάτων σε ιδιωτική περιουσία
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφάλειας (συστήματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας, CCTV, συναγερμού, αντικλοπής)
  • Προστασία φυσικών προσώπων – Γενικά
  • Ο περί επιθετικών όπλων Νόμος
  • Γενικές εξουσίες σύλληψης από πολίτη της Δημοκρατίας – Αυτόφωρο Αδίκημα
  • Χειρισμός Εκτάκτων Περιστατικών
  • Τρομοκρατία
  • Επανάληψη / Επεισόδια
   

   

  Εγκεκριμένο Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι εγκεκριμένο από τον Αρχηγό Αστυνομίας σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα των Φυλάκων & Ιδιωτών Φυλάκων.
  Εγγραφείτε σε Αυτό το Πρόγραμμα της SGT Security Guards Training