Νέα

Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για αποκτήσει κάποιος Άδεια επαγγέλματος του Φύλακα;

Tα κριτήρια για Άδεια επαγγέλματος του Φύλακα είναι:

  • Άνω των 18 ετών.
  • Πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης της Ε.Ε. με Άδεια παραμονής με καθεστώς εργασίας,
  • Καλή Σωματική και Ψυχική υγεία,
  • Λευκό ποινικό μητρώο.
  • Να μιλάει τα βασικά ελληνικά.