Νέα

Ποιο είναι το κόστος για έκδοση της Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα;

Για την Αίτηση της Άδειας του Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα το κόστος είναι €50 και για την έκδοση της Άδειας το κόστος είναι €150.