Νέα

Ποιο είναι το κόστος για να συμμετέχει κάποιος στην εκπαίδευση φυλάκων;

Το κόστος εκπαίδευσης είναι €210 + ΦΠΑ.
Περιλαμβάνει την Εκπαίδευση Φυλάκων, Α βοηθειών και Πυρασφάλειας και την Προφορική εξέταση στο Αρχηγείο Αστυνομίας με συνοδεία από τον Εκπαιδευτή του Προγράμματος.