Νέα

Πως μπορώ να βγάλω την Άδεια του Φύλακα ή του Ιδιώτη Φύλακα;

Για να μπορεί κάποιος να δώσεις τις εξετάσεις θα πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει τα μαθήματα εκπαίδευσης Φυλάκων και έπειτα θα σας καλέσουμε για Προφορική Εξέταση στην Αστυνομία με συνοδεία από τον Εκπαιδευτή του Προγράμματος.