Νέα

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για εκδοθεί η Άδεια Φύλακα ή Ιδιώτη Φύλακα;

Στατιστικά, για άδεια του Φύλακα χρειάζεται 10 εργάσιμες μέρες αφού καταχωρηθεί η Αίτηση και για άδεια του Ιδιώτη Φύλακα χρειάζεται 50-60 μέρες.