Νέα

Πώς μπορεί κάποιος να εργαστεί σαν Φύλακας ή Ιδιώτης Φύλακας;

Θα πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει τα μαθήματα εκπαίδευσης Φυλάκων, έπειτα θα ακολουθήσει Προφορική Εξέταση στην Αστυνομία και τέλος γίνεται η Αίτηση Φύλακα και Ιδιώτη Φύλακα.