Νέα

Τι περιλαμβάνει η Εκπαίδευση Φυλάκων;

Η Εκπαίδευση Φυλάκων περιλαμβάνει την Επαγγελματική Εκπαίδευση στο τομέα της Ασφάλειας, τις Πρώτες Βοήθειες & της Πυρασφάλειας, την Προφορική Εξέταση στην Αστυνομία με συνοδεία από τον Εκπαιδευτή του Προγράμματος , Πιστοποιητικό Φυλάκων και Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών αφού επιτύχει ο εκπαιδευόμενος στην Προφορική Εξέταση.