Νέα

Υπάρχει ημερομηνία λήξης για την Άδεια Επαγγέλματος του Φύλακα ή του Ιδιώτη Φύλακα;

Η Άδεια Επαγγέλματος του Φύλακα ή του Ιδιώτη Φύλακα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Το Πιστοποιητικό Φυλάκων που δίνει ο Οργανισμός στο τέλος της Εκπαίδευσης δεν λήγει και το Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών λήγει κάθε 3 χρόνια.